Verktyg för strategisk utveckling och planering, 5 hp