Tjänstedesign – kundbehov, metoder och implementering, 5 hp