Stärk organisationens förändringsförmåga - teori och praktiska verktyg, 5 hp