Skyfallsmodellering- Planering, analys och sårbarhetshantering, SPLASH