Kalenderarkivflöde för Karlstads universitet

Språklärare ger råd och tips på hur du kan utveckla ditt skrivande. DROP-IN-TID: Tisdag & torsdag kl. 12:00 - 12:30PLATS: Studieverkstaden i biblioteket, plan 3 Boka individuell skrivhandledning Du kan även boka tid för individuell skrivhandledning. Handledningen anpassas efter varje student och tillsammans bestämmer ni tid och plats. Inför skrivhandledningen är det viktigt att du mejlar din text till handledaren, senast tre arbetsdagar i förväg.
Språklärare ger råd och tips på hur du kan utveckla ditt skrivande. DROP-IN-TID: Tisdag & torsdag kl. 12:00 - 12:30PLATS: Studieverkstaden i biblioteket, plan 3 Boka individuell skrivhandledning Du kan även boka tid för individuell skrivhandledning. Handledningen anpassas efter varje student och tillsammans bestämmer ni tid och plats. Inför skrivhandledningen är det viktigt att du mejlar din text till handledaren, senast tre arbetsdagar i förväg.
Anna Henriksson Person försvarar sin licentiatuppsats i pedagogiskt arbete, "Demokratiuppdrag och demokratiska arbetsformer i grundskolans mellanår. En demokratididaktisk studie med fokus på SO-undervisning"   Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Christina Osbeck, docent, opponent, Göteborgs universitet   Upplysningar Cathrine Andersson-Busch Telefon: 054-700 1848 E-post: cathrine.andersson-busch@kau.se Programpunkter 14:00, Introduktion. Erlandersalen
Vill du upptäcka en ny akademisk studievärld, utforska en ny kultur, lära dig ett nytt språk och förbättra dina möjligheter att få ett arbete? Då är utlandsstudier något för dig. Du är välkommen att ta med din lunch och komma och lyssna på ett informationsmöte, med International Office, om möjligheterna till utlandsstudier.  Som student vid Karlstads universitet har du flertalet möjligheter att förlägga delar av dina studier utomlands.
Forum Värmland anordnas i samverkan mellan Karlstads universitet och Landstinget i Värmland och är en mötesplats för forskare och forskningsintresserade inom hälso- och sjukvårdsområdet. Forum Värmland 2018 har temat folksjukdomar del 2, psykisk ohälsa och cancersjukdomar.
Språklärare ger råd och tips på hur du kan utveckla ditt skrivande. DROP-IN-TID: Tisdag & torsdag kl. 12:00 - 12:30PLATS: Studieverkstaden i biblioteket, plan 3 Boka individuell skrivhandledning Du kan även boka tid för individuell skrivhandledning. Handledningen anpassas efter varje student och tillsammans bestämmer ni tid och plats. Inför skrivhandledningen är det viktigt att du mejlar din text till handledaren, senast tre arbetsdagar i förväg.
Kristoffer Jonsson försvarar sin doktorsavhandling i psykologi, "Flotation-REST (Restricted Environmental Stimulation Technique) in the age of anxiety: Exploring the role and treatment applications of sensory isolation in the modern world"   Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Torsten Passie, professor, opponent, Hannover Medical School, Tyskland Adrian Parker, professor emeritus, betygsnämnd, Göteborgs unviersitet Katja Boersma, professor, betygsnämnd, Örebro universitet Jan
Varje torsdag läser anställda och studenter högt ur sina favoritböcker. Vi samlas i Studenthälsan 3C314 kl.12 och läser från kl.12.15 till senast kl.12.55. Tag med din matlåda, kom och lyssna medan du äter! Alla är hjärtligt välkomna. Upplysningar: Irina Persson Telefon 054-700 1676 Epost irina.persson@kau.se
Språklärare ger råd och tips på hur du kan utveckla ditt skrivande. DROP-IN-TID: Tisdag & torsdag kl. 12:00 - 12:30PLATS: Studieverkstaden i biblioteket, plan 3 Boka individuell skrivhandledning Du kan även boka tid för individuell skrivhandledning. Handledningen anpassas efter varje student och tillsammans bestämmer ni tid och plats. Inför skrivhandledningen är det viktigt att du mejlar din text till handledaren, senast tre arbetsdagar i förväg.
Jenny Karlsson försvarar sin doktorsavhandling i företagsekonomi, "Perspectives on frontline employees' role in service innovation and value creation". Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Maria Holmlund.Rytkönen, professor, opponent, Svenska handelshögskolan i Helsingfors Lars Fuglsang, professor, betygsnämnd, Roskilde universitet, Danmark Rolf Røning, professor, betygsnämnd, Høgskolen i Innlandet, Norge Per Kristensson, professor, betygsnämnd, Karlstads universitet Ordförande
Christophe Soussan försvarar sin doktorsavhandling i psykologi, "Novel Psychoactive Substances - Experienced effects, attitudes, and motivations among online drug community users". Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Torsten Passie, professor, opponent, Hannover Medical School, Tyskland Kristina Berglund, docent, betygsnämnd, Göteborgs universitet Per Carlbring, professor, betygsnämnd, Stockholms universitet Rolf Ahlzén, docent, betygsnämnd, Karlstads universitet   Ordförande
Vill du upptäcka en ny akademisk studievärld, utforska en ny kultur, lära dig ett nytt språk och förbättra dina möjligheter att få ett arbete? Då är utlandsstudier något för dig. Du är välkommen att ta med din lunch och komma och lyssna på ett informationsmöte, med International Office, om möjligheterna till utlandsstudier.  Som student vid Karlstads universitet har du flertalet möjligheter att förlägga delar av dina studier utomlands.
Språklärare ger råd och tips på hur du kan utveckla ditt skrivande. DROP-IN-TID: Tisdag & torsdag kl. 12:00 - 12:30PLATS: Studieverkstaden i biblioteket, plan 3 Boka individuell skrivhandledning Du kan även boka tid för individuell skrivhandledning. Handledningen anpassas efter varje student och tillsammans bestämmer ni tid och plats. Inför skrivhandledningen är det viktigt att du mejlar din text till handledaren, senast tre arbetsdagar i förväg.
Lär dig att hantera din osäkerhet i att framträda genom att öva i en trygg miljö. Datum och tid: Start 21/2 därefter 28/2, 7/3 och 14/3, kl. 15.15 - 17.15 Plats: 3C 304, Studenthälsan  Anmäl dig till kursen via kau.onlinebooq.se Anmälan gäller alla fyra tillfällen.  Upplysningar Monica Naeser Telefon: 054-700 2289 E-post: monica.naeser@kau.se
Meet a researcher - open seminar Children’s mental health in cities - Findings from the Urbanicity and Stress Project Urban areas are crowded, people feel anonymous, and there are many strangers who may be threatening.
Varje torsdag läser anställda och studenter högt ur sina favoritböcker. Vi samlas i Studenthälsan 3C314 kl.12 och läser från kl.12.15 till senast kl.12.55. Tag med din matlåda, kom och lyssna medan du äter! Alla är hjärtligt välkomna. Upplysningar: Irina Persson Telefon 054-700 1676 Epost irina.persson@kau.se
Språklärare ger råd och tips på hur du kan utveckla ditt skrivande. DROP-IN-TID: Tisdag & torsdag kl. 12:00 - 12:30PLATS: Studieverkstaden i biblioteket, plan 3 Boka individuell skrivhandledning Du kan även boka tid för individuell skrivhandledning. Handledningen anpassas efter varje student och tillsammans bestämmer ni tid och plats. Inför skrivhandledningen är det viktigt att du mejlar din text till handledaren, senast tre arbetsdagar i förväg.
Vill du upptäcka en ny akademisk studievärld, utforska en ny kultur, lära dig ett nytt språk och förbättra dina möjligheter att få ett arbete? Då är utlandsstudier något för dig. Du är välkommen att ta med din lunch och komma och lyssna på ett informationsmöte, med International Office, om möjligheterna till utlandsstudier.  Som student vid Karlstads universitet har du flertalet möjligheter att förlägga delar av dina studier utomlands.
Språklärare ger råd och tips på hur du kan utveckla ditt skrivande. DROP-IN-TID: Tisdag & torsdag kl. 12:00 - 12:30PLATS: Studieverkstaden i biblioteket, plan 3 Boka individuell skrivhandledning Du kan även boka tid för individuell skrivhandledning. Handledningen anpassas efter varje student och tillsammans bestämmer ni tid och plats. Inför skrivhandledningen är det viktigt att du mejlar din text till handledaren, senast tre arbetsdagar i förväg.
Varje torsdag läser anställda och studenter högt ur sina favoritböcker. Vi samlas i Studenthälsan 3C314 kl.12 och läser från kl.12.15 till senast kl.12.55. Tag med din matlåda, kom och lyssna medan du äter! Alla är hjärtligt välkomna. Upplysningar: Irina Persson Telefon 054-700 1676 Epost irina.persson@kau.se
Prenumerera på Kalenderarkivflöde för Karlstads universitet