Kalendarium

Vi träffas varje vecka och har ett filosofiskt samtal i öppen och respektfull anda kring ett speciellt tema. Inga förkunskaper krävs, kom som du är och delta! Tid: Torsdagar kl.
Do gender pronouns matter? Do I like it if people call me “she”? Or sometimes “they”? How do people feel when the wrong pronoun is used for them? Why do people experience different levels of discomfort – that can even effect depressions, anxiety or learning problems - when being “mis-gendered”? Transgender and non-binary people as well as androgynous non-trans people are often troubled daily by situations in which a speaker uses the wrong personal pronoun for them.
Vi träffas varje vecka och har ett filosofiskt samtal i öppen och respektfull anda kring ett speciellt tema. Inga förkunskaper krävs, kom som du är och delta! Tid: Torsdagar kl.
Kristin Ungerberg försvarar sin doktorsavhandling i pedagogiskt arbete,"Flytande inflytande - Affektiva relationer mellan barn och miljön i förskolan" Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Karin Hultman, opponent, doktor, Stockholms universitet Pia Williams, betygsnämnd, professor, Göteborgs universitet Eva Ärlemalm-Hagsér, betygsnämnd, docent, Mälardalens högskola Marie Tanner, betygsnämnd, docent, Karlstads unviersitet Ordförande vid disputationen är docent Stig-Börje Asplund
Jo Ese försvarar sin doktorsavhandling i arbetsvetenskap, "Defending the university? Academics' reactions to managerialism in Norwegian higher education”. Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Ivar Bleiklie, Prof. Dr., opponent, University of Bergen, Norge Marianne Ekman Rising, Prof. Dr., betygsnämnd, Kungliga Tekniska högskolan, Sverige Ylva Hasselberg, Prof.
Vi träffas varje vecka och har ett filosofiskt samtal i öppen och respektfull anda kring ett speciellt tema. Inga förkunskaper krävs, kom som du är och delta! Tid: Torsdagar kl.
"Och då sa han...": Samtalets vetenskap och varför vi pratar om vad andra säger Spelar det roll hur man framför ett klagomål på en kollega? Hur lång kan en tystnad vara i ett samtal för att den ska skapa problem? Hur smyger vi in ett engelskt ord när vi pratar svenska, och vad fyller det för funktion?
Välkommen till Includekonferensen vid Karlstads universitet den 14-16 maj 2019. Konferensens tema är "Breddat deltagande och digitalisering". Include är ett nationellt nätverk av lärosäten i Sverige som arbetar för breddad rekrytering och breddat deltagande.
Digitalisering, fragmentisering, polarisering. Det är lätt att tro att samhällsutvecklingen – och medieutvecklingen i synnerhet - går åt ett enda håll och det är utför!
Akademien för Insolvensrätt bjuder härmed in till en halvdagskonferens med f.d. justitiekanslern och justitierådet Göran Lambertz, den 23 maj kl. 13.15-16.30 som talar över ämnet Rättssäkerhet och rättstrygghet – en balansakt. Hur ska vi ha det i en rättsstat? Är det acceptabelt att oskyldiga döms om det krävs för att tillräckligt många brott ska klaras upp? Kan vi stå ut med att uppenbart skyldiga går fria? Vilken roll har medierna samt om vilket ansvar juristerna har? Den 23 maj 2019 kl.
CGF Higher Seminar | 29.05.2019 kl. 15-17, room 3A:340 Eric Plemons, University of Arizona "Transgender/Transplant: historical and contemporary entanglements in medicine" This talk examines the role that transplantation medicine has played in the creation of transsexual and transgender bodies. The technical possibility of transforming subjectivities by moving working parts within one body or between many bodies opened boundaries of the self.
Maria Andersson försvarar sin doktorsavhandling i omvårdnad "Oral care quality in intensive care units and short-term care units - nursing staff and older people´s perspectives". Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Karin Josefsson, professor, opponent, Högskolan i Borås Åsa Engström, professor, betygsnämnd, Luleå tekniska universitet Staffan Karlsson, professor, betygsnämnd, Högskolan i Halmstad Annica Kihlgren, professor, betygsnämnd, Örebro universitet Upplysningar Maria Lar
Prenumerera på Kalendarium