Sista anmälningsdag för uppdragsutbildningen i Evenemangssäkerhet I, 2 hp är den 15 september 2017. Läs mer och anmäl dig
Webbkursen Bedömning och betyg för åk 7-9, gy och gy vux har varit öppen sedan 2014 och har nu blivit förlängd en sista gång. Sista datum för att lämna in slutuppgiften är den 28 februari 2017. Efter detta datum går det inte att lämna in slutuppgift men du har tillgång till kursen fram tills att den stänger, den 19 januari 2018.