Kurser i Byggteknik

Byggteknik är ett brett ämne som täcker in olika delar av byggprocessen, där kurserna ska förbereda för yrkesroller inom hela byggsektorn. Från byggnads- och samhällsplanering till projektering med husbyggnadsteknik och konstruktion över till byggproduktion. Gällande lagstiftning och normer inom byggområdet samt branschpraxis är en grund för kurserna.
Ämnet har fokus på hållbart byggande. Det berör bland annat frågor som hur man bygger energisnålt, fuktsäkert och väljer rätt material i byggnaden. För att kunna utforma en energisnål byggnad behöver man kunna göra energiberäkningar, göra fuktberäkningar för att avgöra om man får en riskkonstruktion, men även ha kunskap om ventilations- och uppvärmningssystem och miljöeffekter från olika energislag.
Konstruktionsämnena tar upp konstruktionsberäkningar för materialen trä, stål och betong, samt geokonstruktion.
Inom byggproduktionsområdet behandlas byggprocessen och den lagstiftning och de regler som används inom branschen. Det handlar också om att kunna göra en kalkyl av ett bygge, och att tids- och resursplanera ett bygge. I dag används även nyare metoder för samverkan inom byggandet som ska leda till ett hållbart byggande.

Kurser på grundnivå

BetongkonstruktionUtbildningstillfällen

Kurskod: BYGC11

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Byggnads- och samhällsplaneringUtbildningstillfällen

Kurskod: BYGB19

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 36–44
Svenska
Programkurs
5 HP
ByggnadsmekanikUtbildningstillfällen

Kurskod: BYGA10

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Byggnadsmekanik - statiskt obestämda konstruktionerUtbildningstillfällen

Kurskod: BYGB24

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
17% (Dag)
v. 13–22
Svenska
Programkurs
2 HP
Byggproduktion 1Utbildningstillfällen

Kurskod: BYGB23

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Byggproduktion 2Utbildningstillfällen

Kurskod: BYGC16

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Byggprojektering med datorstöd i BIM-processUtbildningstillfällen

Kurskod: BYGB22

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–13
Svenska
Programkurs
20 HP
Byggteknikens grunderUtbildningstillfällen

Kurskod: BYGA93

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 9–16
Svenska
Programkurs
12 HP
ExamensarbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: BYGC14

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
75% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
75% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
22,5 HP
GeokonstruktionUtbildningstillfällen

Kurskod: BYGC13

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
HusbyggnadsteknikUtbildningstillfällen

Kurskod: BYGB20

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
33% (Dag)
v. 41–3
Svenska
Programkurs
Inställt
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 39–43
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Hållbart byggandeUtbildningstillfällen

Kurskod: BYGC10

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
15 HP
Hållfasthetslära för byggingenjörerUtbildningstillfällen

Kurskod: BYGB10

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Introduktion till byggteknikUtbildningstillfällen

Kurskod: BYGA15

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
75% (Dag)
v. 46–3
Svenska
Programkurs
12,5 HP
Lärande i arbetslivetUtbildningstillfällen

Kurskod: BYGB18

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–22
Svenska
Programkurs
15 HP
StålkonstruktionUtbildningstillfällen

Kurskod: BYGB14

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Teknisk besiktning och värdering av fastigheterUtbildningstillfällen

Kurskod: BYGA94

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
75% (Dag)
v. 36–42
Svenska
Programkurs
12 HP
TräkonstruktionUtbildningstillfällen

Kurskod: BYGB21

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
33% (Dag)
v. 46–2
Svenska
 Fristående kurs
5 HP