Amanda Malmehed, student på masterprogrammet i kritisk samhällsanalys