Välkommen till statsvetenskap vid Karlstads universitet! Vi finns vid institutionen för Samhälls- och kulturvetenskap och hos oss arbetar ett femtontal forskare och lärare. Via vår webbplats finner du information om den forskning och utbildning som bedrivs här samt hittar nyheter och annan aktuell information.

Forskningen i statsvetenskap sker primärt inom tre centrumbildningar: Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande(CRS), Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD) samt Centrum för klimat och säkerhet (CCS). Våra doktorander är verksamma i Forskarskolan i regionalt samhällsbyggande och inom CSD:s ämnesdidaktiska forskningsmiljö. Statsvetenskap är en del av Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap som, förutom statsvetenskap består av ämnena historia, kulturstudier, religionsvetenskap och samhällskunskap. Samverkan sker över ämnesgränserna både i utbildning och forskning. 

Vill du veta mer om vår forskning och vem som forskar om vad kan du klicka dig vidare via menyn till höger, eller använda menylänken i sidans övre panel.

Inom grundutbildningen erbjuder vi pol kand-programmet och fristående kurser i statsvetenskap, europakunskap och hälso- och sjukvårdsadministration. Statsvetare medverkar dessutom i bland annat Samhällsplanerarprogrammet, Rättsvetenskapliga programmet, Kulturvetarprogrammet samt i Lärarprogrammen. Vi erbjuder också Master of Public Administration (MPA-programmet), Masterprogram i samhällsvetenskap med inriktning mot statsvetenskap samt Master i regionalt samhällsbyggande. Vi erbjuder också forskarutbildning med avslutning licentiat- och doktorsexamen. 

För mer information om vår grund- och masterutbildning följ menylänkarna i sidans övre panel. Mer information om vår forskarutbildning hittar du under länken forskning i menyn till höger.

Vid sidan av forskning och utbildning är samverkan med samhället i övrigt viktig för oss. Ett uttryck för det är att statsvetare ofta medverkar i medierna som kommentatorer och experter. Du finner mer information om våra olika former av samverkan via menyn till höger.