Kurser i Socialt arbete

Inom huvudområdet socialt arbete får du de kunskaper och färdigheter du behöver för att kunna stödja människor i socialt utsatta situationer. Du stödjer dem att utveckla, förändra, bevara och använda livsstrategier för att hantera sin vardag. Till huvudområdet hör också kunskaper för att kritiskt kunna granska, ompröva och utveckla socialt arbete i olika former.
Det internationella socialarbetarförbundet (IFSW) definierar socialt arbete: "Det sociala arbetets profession stödjer social förändring, problemlösningar i mänskliga relationer och frigörelsen av människors förmåga att stärka välbefinnandet. Med stöd i teorier om mänskligt beteende och sociala system riktar sig socialt arbete till de punkter där människor möter och relaterar till sin omgivning. Mänskliga rättigheter och social rättvisa är det sociala arbetets grundläggande principer."

Kurser på grundnivå

Det sociala arbetets organisation och ledarskapUtbildningstillfällen

Kurskod: SMGB04

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 14–22
Svenska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 47–3
Svenska
Programkurs
13,5 HP
Individens utveckling ur ett livsloppsperspektiv Utbildningstillfällen

Kurskod: SMG2T1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–7
Svenska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–40
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Introduktion till socialt arbete Utbildningstillfällen

Kurskod: SMG1T1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–7
Svenska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–40
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Juridik för det sociala arbetetUtbildningstillfällen

Kurskod: SMGB02

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 14–22
Svenska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 47–3
Svenska
Programkurs
13,5 HP
Kommunikation och samtalsmetodik för socialt arbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: SMG3T2

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 41–45
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Myndighetsutövning för det sociala arbetet Utbildningstillfällen

Kurskod: SMG3T1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–40
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Personlig och professionell utveckling IUtbildningstillfällen

Kurskod: SMGB11

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
10% (Dag)
v. 12–22
Svenska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
10% (Dag)
v. 45–3
Svenska
Programkurs
1,5 HP
Personlig och professionell utveckling IIUtbildningstillfällen

Kurskod: SMGC12

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
10% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
10% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
1,5 HP
Personlig och professionell utveckling IIIUtbildningstillfällen

Kurskod: SMGC13

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
10% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
10% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
1,5 HP
Personlig och professionell utveckling IVUtbildningstillfällen

Kurskod: SMGC14

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
10% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
10% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
1,5 HP
Projektarbete i socialt arbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: SMG3T4

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 51–3
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Samhällets organisering, socialpolitik och välfärdUtbildningstillfällen

Kurskod: SMG1T2

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 8–11
Svenska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 41–44
Svenska
Programkurs
6 HP
Samhällsförändringar, sociala skiktningar och sociala problemUtbildningstillfällen

Kurskod: SMG1T3

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–17
Svenska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–50
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Socialt arbete som forskningsfältUtbildningstillfällen

Kurskod: SMG1T4

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 18–22
Svenska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 51–3
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Specifika livsvillkor, förutsättningar och behov på individ- och gruppnivåUtbildningstillfällen

Kurskod: SMG2T2

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 8–12
Svenska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 41–45
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Teorier och metoder i socialt arbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: SMGA04

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–12
Svenska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
15 HP
Uppsats - ExamensarbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: SMGB06

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–22
Svenska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–3
Svenska
Programkurs
15 HP
Verksamhetsförlagda studier - socialt arbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: SMGA05

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
30 HP
Vetenskapliga arbetsmetoder och projektarbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: SMGB03

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 14–22
Svenska
Programkurs
13,5 HP
Vetenskapsteori och forskningsmetoder inom socialt arbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: SMG3T3

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 47–50
Svenska
Programkurs
6 HP
Vetenskapsteori och metod inom socialt arbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: SMGA06

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–12
Svenska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
15 HP

Kurser på avancerad nivå

Barnets rättUtbildningstillfällen

Kurskod: SMAB07

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Behandlingsarbete inom missbruksvårdUtbildningstillfällen

Kurskod: SMAM07

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Evidens i socialt arbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: SMAE07

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–7
Svenska
Programkurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–40
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoderUtbildningstillfällen

Kurskod: SMAAE1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Handledningsutbildning för praktikhandledare inom socionomutbildningUtbildningstillfällen

Kurskod: SMADH2

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Ledning och administration i socialt arbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: SMAL07

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Migration och integration i socialt arbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: SMAG07

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Samhällsvetenskapliga metoderUtbildningstillfällen

Kurskod: SMADSM

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Självständigt arbete i socialt arbete IUtbildningstillfällen

Kurskod: SMADSA

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
15 HP
Självständigt arbete i socialt arbete IIUtbildningstillfällen

Kurskod: SMAES1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
15 HP
SocialgerontologiUtbildningstillfällen

Kurskod: SMAS07

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Socialt arbete - Självständigt arbete IIUtbildningstillfällen

Kurskod: SMAES2

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–3
Svenska
Programkurs
30 HP
Teorier i socialt arbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: SMADTS

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Våld i nära relationer med inriktning mot socialt arbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: SMAV07

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 8–12
Svenska
Programkurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 41–45
Svenska
Programkurs
7,5 HP