Pedagogiskt ledarskap för rektorer 7,5 hp - att stärka skolans pedagogiska och etiska ledarskap i kollegial samverkan