Pedagogiskt ledarskap för vuxenutbildningsrektorer - skolutveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, 7.5 hp