Ann-Britt Enochsson, professor i pedagogiskt arbete