Den genuskodade räddningstjänsten - en studie av jämställdhetens förutsättningar