Matematikkonferens med 1 700 deltagare påverkar ytorna på universitetet