Därför erbjuder vi uthyrning av utrustning och labbmiljöer