Leda och organisera det systematiska kvalitetsarbetet - rektors ansvar för förskolans kvalitet 7.5 hp