Lärarlyftet - Speciallärarutbildning med specialisering mot intellektuell funktionsnedsättning, 90 hp (1-90)