Gruppundervisning för stråkinstrument, 7.5 hp - nybörjargrupp