Utredande intervju - inriktning olycksutredning, 3 hp