Big exit – utrymningsplanering och hantering av folksamlingar i publika miljöer, 7.5 hp