Att säkerställa stabila familjehemsplaceringar, 7.5 hp