Therese Eriksson, projektledare, avdelningen för verksamhetsstöd