Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap - historia

Historia utgör, tillsammans med Kulturstudier, Religion, Samhällskunskap och Statsvetenskap, Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap. Här kan du läsa historia upp till och med avancerad nivå och forskarutbildningsnivå, men också arkivkunskap. Ämnet spelar en viktig roll inom universitetets lärarutbildning.

Att läsa historia i Karlstad
Är du nyfiken på historien? Vill du förstå hur dagens samhälle har växt fram eller hur dina förfäder levde? Ja, då kan du läsa någon av kurserna i historia vid Karlstads universitet. Akademisk undervisning i historia har bedrivits i Karlstad sedan 1967. Lärare i såväl historia som ekonomisk historia arbetar på ämnet. Vi spelar också en viktig roll inom svensk historiedidaktik. Idag erbjuds kurser i historia upp till och med forskarutbildningsnivå (se nedan, men på grundnivå kan du även läsa historia i form av distanskurser. Dessutom äger Karlstad mycket goda arkivresurser, vilket ger möjligheter till spännande och värdefulla uppsatsprojekt för ämnets studenter.


Fristående kurs eller del i utbildningsprogram
Du kan läsa historia som fristående kurser och då ingår de, tillsammans med de andra ämnen som du läser, i en filosofie kandidatexamen. En stor andel av de studenter som läser historia hos oss gör det dock inom ramen för något av de utbildningsprogram som finns vid Karlstads universitet. Ämneslärarprogrammet och Grundlärarprogrammet. Du kan även läsa historia på magister- och masternivå. På denna nivå kan du läsa historia dels inom ramen för KAU:s samhällsvetenskapliga skalmaster, dels inom ramen för Masterprogrammet i Regionalt Samhällsbyggande SAREG.  Det finns också möjligheter till internationellt utbyte. 

Forskning inom ämnet historia
Vid sidan av undervisningen bedriver lärarna inom ämnet egen forskning. För tillfället har ämnet åtta forskarstuderande (se fliken Pågående forskning). Forskning och forskarutbildning bedrivs i anslutning till –forskarskolan i  Regionalt samhällsbyggande, respektive Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (kontaktpersoner professor Martin Åberg respektive docent Martin Stolare).


Kurser inom Historia
Vill du veta mer om någon av våra kurser? Besök då Studietorget där kursplaner och litteraturlistor finns tillgängliga.

Vill du veta mer om verksamheten inom ämnet historia vid Karlstads universitet?
Kontakta då gärna Martin Åberg, professor.

Sidansvarig: Malin Åhs
Senaste uppdatering: 2016-10-31