Kemal Karahasanovic, masterexamen i företagsekonomi med fördjupningskurser inom redovisning och finansiering