Jörgen Sundberg: IT-design affärssystem och ekonomi