Erik Steijner och David Steijner, Masterexamen i Företagsekonomi med fokus på marknadsföring