Annica Asp, personal och arbetsliv och magisterprogrammet i arbetsvetenskap