Amie Gustafsson, civilekonomiprogrammet inriktning marknadsföring