Om Handelshögskolan

Nyheter

 • 2023-06-05

  Forskning om strukturellt våld i Sydafrika

  Att bekämpa våld mot kvinnor och barn är en av FN:s främsta prioriteringar inom hållbarhetsmålen och är av stor relevans för Sydafrika, där våld har blivit en epidemi. I särskilt utsatta områden, där sociala och ekonomiska problem samt rädslor präglar vardagen, är kvinnor och barn de mest sårbara grupperna. Forskarna Hilde Ibsen och Carolina Jernbro från Karlstads universitet har under flera år undersökt det strukturella våldet och konsekvenserna för människors vardagsliv.

  Forskningen fokuserar på Ocean View som har en befolkning på ungefär 40 000 människor och är ett extremt utsatt område söder om Cape Town, där barn och unga växer upp i en miljö präglad av droger, vapen, misshandel och mord. Skottlossningar och övergrepp är en del av vardagen, och redan från 8-9 års ålder rekryteras många barn av kriminella gäng. Det finns få trygga platser för barnen i området. 

 • 2023-06-05

  Forskning om strukturellt våld i Sydafrika

  Att bekämpa våld mot kvinnor och barn är en av FN:s främsta prioriteringar inom hållbarhetsmålen och är av stor relevans för Sydafrika, där våld har blivit en epidemi. I särskilt utsatta områden, där sociala och ekonomiska problem samt rädslor präglar vardagen, är kvinnor och barn de mest sårbara grupperna. Forskarna Hilde Ibsen och Carolina Jernbro från Karlstads universitet har under flera år undersökt det strukturella våldet och konsekvenserna för människors vardagsliv.

  Forskningen fokuserar på Ocean View som har en befolkning på ungefär 40 000 människor och är ett extremt utsatt område söder om Cape Town, där barn och unga växer upp i en miljö präglad av droger, vapen, misshandel och mord. Skottlossningar och övergrepp är en del av vardagen, och redan från 8-9 års ålder rekryteras många barn av kriminella gäng. Det finns få trygga platser för barnen i området. 

 • 2023-06-02

  Prestigefyllt pris till bok om journalistikens självständighet

  Henrik Örnebring och Michael Karlsson, båda professorer i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet, har tilldelats 2023 års Tankard Book Award.

  Berätta om boken ”Journalistic Autonomy: The Genealogy of a Concept” ni båda är författare till och som har gett er utmärkelsen

  - Självständighet eller oberoende – eller ”autonomy” som vi kallar det i boken - är ju ett viktigt ideal inom journalistiken, säger Michael Karlsson. Både i Sverige som internationellt.

 • 2023-06-01

  Svenskarna upplever minskad innovationsförmåga efter pandemin enligt Svenskt innovationsindex

  Innovationsförmågan har minskat enligt den senaste mätningen av Svenskt innovationsindex där Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet låtit tusentals kunder ranka innovationsgraden hos svenska företag, organisationer och myndigheter. Ikea anses som Sveriges mest innovativa företag, men Lyko är bäst på digitalisering vilket är en viktig faktor för upplevd innovationsförmåga.

  Detta är fjärde gången som Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet presenterar Svenskt innovationsindex för att visa innovationskraften hos företag, organisationer och myndigheter ur ett kundperspektiv.

 • 2023-06-01

  Svenskarna upplever minskad innovationsförmåga efter pandemin enligt Svenskt innovationsindex

  Innovationsförmågan har minskat enligt den senaste mätningen av Svenskt innovationsindex där Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet låtit tusentals kunder ranka innovationsgraden hos svenska företag, organisationer och myndigheter. Ikea anses som Sveriges mest innovativa företag, men Lyko är bäst på digitalisering vilket är en viktig faktor för upplevd innovationsförmåga.

  Detta är fjärde gången som Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet presenterar Svenskt innovationsindex för att visa innovationskraften hos företag, organisationer och myndigheter ur ett kundperspektiv.

 • 2023-06-01

  Svenskarna upplever minskad innovationsförmåga efter pandemin enligt Svenskt innovationsindex

  Innovationsförmågan har minskat enligt den senaste mätningen av Svenskt innovationsindex där Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet låtit tusentals kunder ranka innovationsgraden hos svenska företag, organisationer och myndigheter. Ikea anses som Sveriges mest innovativa företag, men Lyko är bäst på digitalisering vilket är en viktig faktor för upplevd innovationsförmåga.

  Detta är fjärde gången som Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet presenterar Svenskt innovationsindex för att visa innovationskraften hos företag, organisationer och myndigheter ur ett kundperspektiv.