Om Handelshögskolan

Nyheter

 • 2021-10-22

  Så kan vi gynna mer varaktiga beteenden för hälsa och klimat

  Hur kan vi gynna mer varaktiga beteenden för hälsa och klimat? Det var utgångspunkten för det andra seminariet i serien CTF 35 som arrangerades den 29 september. Deltagarna fick ta del av aktuell forskning inom beteendeförändringar, digitalisering och tjänsteutveckling samt konkreta tips på hur man kan stötta människor och organisationer till mer hållbara beteenden som främjar hälsa och klimat.

  - Beteendeförändringar är mer än en individuell prestation. Det handlar om hur inre och yttre faktorer samverkar och involverar både människor och organisationer, inledde Charlotte Bäccman, lektor i psykologi och moderator för seminariet som lockade närmare 140 deltagare via Zoom. 

  Aktuell forskning med fokus på hälsa och klimat
  I programmet medverkade Erik Wästlund, docent i psykologi, som förklarade logiken bakom beteendeförändringar, vad som främjar eller hindrar ett nytt beteende, med hjälp av den så kallade Com-B modellen. 

 • 2021-10-22

  Så kan vi gynna mer varaktiga beteenden för hälsa och klimat

  Hur kan vi gynna mer varaktiga beteenden för hälsa och klimat? Det var utgångspunkten för det andra seminariet i serien CTF 35 som arrangerades den 29 september. Deltagarna fick ta del av aktuell forskning inom beteendeförändringar, digitalisering och tjänsteutveckling samt konkreta tips på hur man kan stötta människor och organisationer till mer hållbara beteenden som främjar hälsa och klimat.

  - Beteendeförändringar är mer än en individuell prestation. Det handlar om hur inre och yttre faktorer samverkar och involverar både människor och organisationer, inledde Charlotte Bäccman, lektor i psykologi och moderator för seminariet som lockade närmare 140 deltagare via Zoom. 

  Aktuell forskning med fokus på hälsa och klimat
  I programmet medverkade Erik Wästlund, docent i psykologi, som förklarade logiken bakom beteendeförändringar, vad som främjar eller hindrar ett nytt beteende, med hjälp av den så kallade Com-B modellen. 

 • 2021-10-21

  Karlstads universitet befäster sin plats på internationell rankning

  Times Higher Education är en av världens högst värderade universitetsrankningar. Karlstads universitet hamnar återigen på plats 801-1000, vilket är inom samma spann som tidigare år.

  Rankningen består i år av drygt 1 600 universitet i 99 länder och är den största och mest varierade universitetsrankningen som gjorts. För att rankas måste lärosätena leva upp till vissa kriterier och fyra områden bedöms: undervisning, forskning, kunskapsöverföring och internationalisering.

 • 2021-10-21

  Nu ska det bli fart på digital kompetent skolutveckling i Värmland

  Digital kompetent skolutveckling stod i fokus när 200 rektorer och skolchefer slöt upp till den digitala WETT-dagen* i början av oktober. Inspirationsföreläsningar varvades med valbara pass där forskare, representanter från kommuner och externa aktörer delade kunskaper och erfarenheter.

  Ett antal temaområden kopplade till digital kompetent skolutveckling låg bakom det digra program som fortbildningsdagen bjöd på. Dagen inleddes med inspirationsföreläsningar där deltagarna bland annat kunde lyssna till Amelie Wahlström, rektor på Rudsskolan i Karlstad, som berättade om vägen till ett lyckat arbete med att leda digital skolutveckling. Amelie Wahlström fick 2018 Guldäpplejuryns särskilda pris för sitt arbete med digitaliseringens möjligheter. Men den digitala utvecklingen går snabbt och det som då gav ett Guldäpple är idag vardag för många. Och vad är då vardag om tre år?

 • 2021-10-21

  Nu ska det bli fart på digital kompetent skolutveckling i Värmland

  Digital kompetent skolutveckling stod i fokus när 200 rektorer och skolchefer slöt upp till den digitala WETT-dagen* i början av oktober. Inspirationsföreläsningar varvades med valbara pass där forskare, representanter från kommuner och externa aktörer delade kunskaper och erfarenheter.

  Ett antal temaområden kopplade till digital kompetent skolutveckling låg bakom det digra program som fortbildningsdagen bjöd på. Dagen inleddes med inspirationsföreläsningar där deltagarna bland annat kunde lyssna till Amelie Wahlström, rektor på Rudsskolan i Karlstad, som berättade om vägen till ett lyckat arbete med att leda digital skolutveckling. Amelie Wahlström fick 2018 Guldäpplejuryns särskilda pris för sitt arbete med digitaliseringens möjligheter. Men den digitala utvecklingen går snabbt och det som då gav ett Guldäpple är idag vardag för många. Och vad är då vardag om tre år?

 • 2021-10-21

  Nu ska det bli fart på digital kompetent skolutveckling i Värmland

  Digital kompetent skolutveckling stod i fokus när 200 rektorer och skolchefer slöt upp till den digitala WETT-dagen* i början av oktober. Inspirationsföreläsningar varvades med valbara pass där forskare, representanter från kommuner och externa aktörer delade kunskaper och erfarenheter.

  Ett antal temaområden kopplade till digital kompetent skolutveckling låg bakom det digra program som fortbildningsdagen bjöd på. Dagen inleddes med inspirationsföreläsningar där deltagarna bland annat kunde lyssna till Amelie Wahlström, rektor på Rudsskolan i Karlstad, som berättade om vägen till ett lyckat arbete med att leda digital skolutveckling. Amelie Wahlström fick 2018 Guldäpplejuryns särskilda pris för sitt arbete med digitaliseringens möjligheter. Men den digitala utvecklingen går snabbt och det som då gav ett Guldäpple är idag vardag för många. Och vad är då vardag om tre år?