Om Handelshögskolan

Nyheter

 • 2020-02-25

  Historiska händelser och dess förklaringar – Joakim Wendell har analyserat hur lärare och elever hanterar dem

  Att få en högstadie- eller gymnasieklass att ta sig an historiska händelser kan vara en utmaning. Inte sällan har eleverna redan med sig en bestämd bild av de historiska händelserna från populärkulturen. Det är något som läraren behöver hantera. Joakim Wendell, nybliven doktor i historia vid Karlstads universitet, har studerat hur lärare kan använda andra tekniker än klassisk innötning av fakta.

  I sin doktorsavhandling ”Teaching and learning historical explanation: Teacher and student cases from lower and upper secondary history”, tar sig Joakim Wendell an den spännande utmaningen att undersöka hur lärare och elever förhåller sig till frågan om att förklara varför saker och ting hände i historien och hur lärare väljer att förmedla kunskapen till sina elever.

 • 2020-02-25

  Simone Fischer-Hübner har utsetts till hedersdoktor på Chalmers

  – Det känns jätteroligt och hedrande, säger Simone Fischer-Hübner, professor i datavetenskap vid Karlstads universitet. Personlig integritet och cybersäkerhet har fått en allt viktigare roll i samhället och därför känns den här utmärkelsen extra betydelsefull. Jag har alltid uppskattat samarbetet med IT-säkerhetsforskarna vid Chalmers och jag hoppas att vi kan stärka samarbetet ytterligare och tillsammans bidra till att föra forskningen än framåt.

  Motiveringen lyder:
  ”Simone Fischer-Hübner får sitt hedersdoktorat för sitt enastående bidrag till forskning om personlig integritet och sitt engagemang i integritetsfrågor i samhället i stort. Hedersdoktoratet uppmärksammar hennes centrala roll i den svenska och internationella forskningsverksamheten, och i nätverk inom datasäkerhet och integritet – tvärvetenskapliga områden som är strategiskt viktiga på Chalmers.”

 • 2020-02-25

  Simone Fischer-Hübner har utsetts till hedersdoktor på Chalmers

  – Det känns jätteroligt och hedrande, säger Simone Fischer-Hübner, professor i datavetenskap vid Karlstads universitet. Personlig integritet och cybersäkerhet har fått en allt viktigare roll i samhället och därför känns den här utmärkelsen extra betydelsefull. Jag har alltid uppskattat samarbetet med IT-säkerhetsforskarna vid Chalmers och jag hoppas att vi kan stärka samarbetet ytterligare och tillsammans bidra till att föra forskningen än framåt.

  Motiveringen lyder:
  ”Simone Fischer-Hübner får sitt hedersdoktorat för sitt enastående bidrag till forskning om personlig integritet och sitt engagemang i integritetsfrågor i samhället i stort. Hedersdoktoratet uppmärksammar hennes centrala roll i den svenska och internationella forskningsverksamheten, och i nätverk inom datasäkerhet och integritet – tvärvetenskapliga områden som är strategiskt viktiga på Chalmers.”

 • 2020-02-25

  Simone Fischer-Hübner har utsetts till hedersdoktor på Chalmers

  – Det känns jätteroligt och hedrande, säger Simone Fischer-Hübner, professor i datavetenskap vid Karlstads universitet. Personlig integritet och cybersäkerhet har fått en allt viktigare roll i samhället och därför känns den här utmärkelsen extra betydelsefull. Jag har alltid uppskattat samarbetet med IT-säkerhetsforskarna vid Chalmers och jag hoppas att vi kan stärka samarbetet ytterligare och tillsammans bidra till att föra forskningen än framåt.

  Motiveringen lyder:
  ”Simone Fischer-Hübner får sitt hedersdoktorat för sitt enastående bidrag till forskning om personlig integritet och sitt engagemang i integritetsfrågor i samhället i stort. Hedersdoktoratet uppmärksammar hennes centrala roll i den svenska och internationella forskningsverksamheten, och i nätverk inom datasäkerhet och integritet – tvärvetenskapliga områden som är strategiskt viktiga på Chalmers.”

 • 2020-02-24

  Sex åtgärder för att bekämpa klimatförändringen

  För att uppnå målen i klimatavtalet från Paris krävs en radikal global förändring av samhället för att sänka utsläppskurvan och halvera de globala utsläppen till senast 2030.

  I tidskriften ”Proceedings of the National Academy of Sciences” presenterades en artikel om hur ny forskning kommit fram till att sex åtgärder för klimatförändringar kan förändra människors beteende och i och med det snabbt förändra samhällen. Forskarna, internationella tvärvetenskapliga experter som var ansvariga för artikeln, beskrev de sex viktiga åtgärderna.

 • 2020-02-24

  Sex åtgärder för att bekämpa klimatförändringen

  För att uppnå målen i klimatavtalet från Paris krävs en radikal global förändring av samhället för att sänka utsläppskurvan och halvera de globala utsläppen till senast 2030.

  I tidskriften ”Proceedings of the National Academy of Sciences” presenterades en artikel om hur ny forskning kommit fram till att sex åtgärder för klimatförändringar kan förändra människors beteende och i och med det snabbt förändra samhällen. Forskarna, internationella tvärvetenskapliga experter som var ansvariga för artikeln, beskrev de sex viktiga åtgärderna.