Om Handelshögskolan

Nyheter

 • 2024-02-23

  Yrkesresan rullar vidare

  Yrkesresan är det nationella konceptet för yrkesintroduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare. FoU Välfärd Värmland ansvarar för genomförandet i länet och har nu kickat i gång resan: Funktionshinder för utförare.

  Målgruppen för Yrkesresan: Funktionshinder för utförare är medarbetare som ger brukarnära stödinsatser inom exempelvis personlig assistans, daglig verksamhet och boendestöd. Johanna Elfgren, adjunkt i socialt arbete, är projektledare för denna resa, och fakultetsadministratör Martina Magnusson, är administratör för samtliga resor, båda arbetar på Karlstads universitet.

 • 2024-02-23

  Yrkesresan rullar vidare

  Yrkesresan är det nationella konceptet för yrkesintroduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare. FoU Välfärd Värmland ansvarar för genomförandet i länet och har nu kickat i gång resan: Funktionshinder för utförare.

  Målgruppen för Yrkesresan: Funktionshinder för utförare är medarbetare som ger brukarnära stödinsatser inom exempelvis personlig assistans, daglig verksamhet och boendestöd. Johanna Elfgren, adjunkt i socialt arbete, är projektledare för denna resa, och fakultetsadministratör Martina Magnusson, är administratör för samtliga resor, båda arbetar på Karlstads universitet.

 • 2024-02-22

  Mentorsprogrammet ökar förståelsen för egna styrkor

  Inom magisterprogrammet i projektledning finns mentorsprogrammet. För flera av studenterna har det varit den absolut viktigaste pusselbiten i deras utbildning

  Inom mentorsprogrammet arbetar studenterna mycket med självinsikt och förståelsen för sina egna styrkor. De får lära sig hur grupper fungerar och konflikthantering.

 • 2024-02-22

  Mentorsprogrammet ökar förståelsen för egna styrkor

  Inom magisterprogrammet i projektledning finns mentorsprogrammet. För flera av studenterna har det varit den absolut viktigaste pusselbiten i deras utbildning

  Inom mentorsprogrammet arbetar studenterna mycket med självinsikt och förståelsen för sina egna styrkor. De får lära sig hur grupper fungerar och konflikthantering.

 • 2024-02-22

  Statliga pengar kan bidra till att förebygga självmord

  Forskare på Karlstads universitet har tittat närmare på hur arbetet med att förhindra självmord bedrivs i Värmland. I undersökningen ingår hur resurser fördelas, hur arbetet organiseras och vilka åtgärder som genomförs.

  Sedan år 2020 delar staten ut så kallade stimulansmedel för förebyggande av självmord och forskare på Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR, har på uppdrag av Folkhälsomyndigheten undersökt  hur medlen används i Värmland.

 • 2024-02-22

  Statliga pengar kan bidra till att förebygga självmord

  Forskare på Karlstads universitet har tittat närmare på hur arbetet med att förhindra självmord bedrivs i Värmland. I undersökningen ingår hur resurser fördelas, hur arbetet organiseras och vilka åtgärder som genomförs.

  Sedan år 2020 delar staten ut så kallade stimulansmedel för förebyggande av självmord och forskare på Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR, har på uppdrag av Folkhälsomyndigheten undersökt  hur medlen används i Värmland.