Om Handelshögskolan

Nyheter

 • 2020-11-26

  Universitetsstyrelsen: Stora satsningar på utbildning och forskning i budgeten för 2021

  På grund av de pågående samhällsutmaningarna präglas universitetets budget för 2021 av satsningar för att möta behoven i samhället. Budgeten för nästa år, som beslutades idag, visar ett nollresultat.

  - Det är tydligt att vi är, och kommer att vara, en del av lösningen för att Sverige ska klara effekterna av coronapandemin, säger Johan Sterte, rektor vid Karlstads universitet. Den offensiva budgeten ställer också krav på oss som jag ser fram att uppfylla tillsammans med befintliga och nya medarbetare.

  Universitetets budgeterade intäkter uppgår till 1 292 miljoner kronor 2021. De kommer som statliga anslag och som externa intäkter i form av avgifter och bidrag.

 • 2020-11-25

  Black Friday: Viktigt med väl genomtänkta fysiska mötesplatser under pandemin

  Black Friday och jul närmar sig, en tid på året då många människor samlas i butiker och andra fysiska mötesplatser. För att kunna hantera detta är det viktigt att förstå vad som lockar människor dit och förbereda sin verksamhet utifrån detta, menar forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. En pandemi ändrar inte på människors behov, eller beteenden.

  Sedan i våras har människor uppmanats till social distans på grund av pandemin. Många har varit helt isolerade från sin omvärld då man jobbat hemifrån, handlat via nätet och slutat gå till gymmet. Allt fler är ensamma och mår dåligt.

 • 2020-11-25

  Black Friday: Viktigt med väl genomtänkta fysiska mötesplatser under pandemin

  Black Friday och jul närmar sig, en tid på året då många människor samlas i butiker och andra fysiska mötesplatser. För att kunna hantera detta är det viktigt att förstå vad som lockar människor dit och förbereda sin verksamhet utifrån detta, menar forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. En pandemi ändrar inte på människors behov, eller beteenden.

  Sedan i våras har människor uppmanats till social distans på grund av pandemin. Många har varit helt isolerade från sin omvärld då man jobbat hemifrån, handlat via nätet och slutat gå till gymmet. Allt fler är ensamma och mår dåligt.

 • 2020-11-24

  Handelshögskolan står inför granskning för internationell ackreditering

  Handelshögskolan i Karlstad är medlem i AACSB och har sedan 2015 fått klartecken att påbörja sitt arbete med att nå en ackreditering. Det handlar om ett systematiskt arbetssätt för förbättring och förändring, lärande samt samverkan och återkoppling till samhället. Nu närmar sig granskningen för ackrediteringen.

  Att ha en hög kvalité i utbildning, forskning och samverkan har alltid varit Handelshögskolan vid Karlstads universitets mål. Ett steg i kvalitetsarbetet var att bli medlem i AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) som erbjuder:

  • En internationellt erkänd ackreditering
  • Konferenser
  • Seminarier
  • Kurser
  • Publikationer
  • Tillgång till omfattande globala data och rapporter
  • Nätverkande
  • Forskning kring utmaningar och trender för ekonomiutbildningar

 • 2020-11-24

  Handelshögskolan står inför granskning för internationell ackreditering

  Handelshögskolan i Karlstad är medlem i AACSB och har sedan 2015 fått klartecken att påbörja sitt arbete med att nå en ackreditering. Det handlar om ett systematiskt arbetssätt för förbättring och förändring, lärande samt samverkan och återkoppling till samhället. Nu närmar sig granskningen för ackrediteringen.

  Att ha en hög kvalité i utbildning, forskning och samverkan har alltid varit Handelshögskolan vid Karlstads universitets mål. Ett steg i kvalitetsarbetet var att bli medlem i AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) som erbjuder:

  • En internationellt erkänd ackreditering
  • Konferenser
  • Seminarier
  • Kurser
  • Publikationer
  • Tillgång till omfattande globala data och rapporter
  • Nätverkande
  • Forskning kring utmaningar och trender för ekonomiutbildningar

 • 2020-11-24

  Handelshögskolan står inför granskning för internationell ackreditering

  Handelshögskolan i Karlstad är medlem i AACSB och har sedan 2015 fått klartecken att påbörja sitt arbete med att nå en ackreditering. Det handlar om ett systematiskt arbetssätt för förbättring och förändring, lärande samt samverkan och återkoppling till samhället. Nu närmar sig granskningen för ackrediteringen.

  Att ha en hög kvalité i utbildning, forskning och samverkan har alltid varit Handelshögskolan vid Karlstads universitets mål. Ett steg i kvalitetsarbetet var att bli medlem i AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) som erbjuder:

  • En internationellt erkänd ackreditering
  • Konferenser
  • Seminarier
  • Kurser
  • Publikationer
  • Tillgång till omfattande globala data och rapporter
  • Nätverkande
  • Forskning kring utmaningar och trender för ekonomiutbildningar