Öppna föreläsningar om människan i vardagen och rörelser i samhället

 2015-10-21