Med anledning av hot via appen Jodel *uppdaterad kl. 11.35

 2015-10-13