Mänskliga faktorn påverkar utvärderingen av idéer

 2020-01-31