Kommunal redovisning i fokus för första avhandlingen i juridik

 2016-10-17