Åsa Bergenheim avtackades högtidligt för sin tid som rektor

 2017-08-25