Externredovisning, finansiell rapportering och revision