Kurser i Geografi

Geografi förenar naturvetenskap, samhällsvetenskap samt humaniora och är en brygga mellan dessa områden.
Ämnet ger en helhetsbild av människans beroende av och samverkan med naturens förutsättningar. Hållbar utveckling och globalisering är naturliga perspektiv inom geografi. Det rumsliga, eller platsen i världen där någon företeelse finns eller äger rum är viktig. Delar av studierna sker genom praktiska övningar i fält. Geografi kan med fördel kombineras med de flesta andra universitetsämnen.

Kontakt Studie- och karriärvägledare Lärarprogrammen.
Mail: fraga.lararutbildningen@kau.se

Kurser på grundnivå

Geografi med didaktisk inriktningUtbildningstillfällen

Kurskod: GEGD10

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Geografi med didaktisk inriktning 1Utbildningstillfällen

Kurskod: GEGL10

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
30 HP
Geografi med didaktisk inriktning 1: geografen och världenUtbildningstillfällen

Kurskod: GEGLF1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Geografi med didaktisk inriktning 2Utbildningstillfällen

Kurskod: GEGD11

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Geografi med didaktisk inriktning 2Utbildningstillfällen

Kurskod: GEGL11

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
30 HP
Geografi med didaktisk inriktning 2: Att beskriva världenUtbildningstillfällen

Kurskod: GEGLF2

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Geografi med didaktisk inriktning 2B - självständigt arbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: GEGL15

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
30 HP
Geografi med didaktisk inriktning 3: naturgeografi, geologi samt väder och klimatUtbildningstillfällen

Kurskod: GEGLF3

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Geografi med didaktisk inriktning 4Utbildningstillfällen

Kurskod: GEGL12

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–50
Svenska
Programkurs
22,5 HP
Geografi med didaktisk inriktning 4: kulturgeografi - platser, människor och samhällenUtbildningstillfällen

Kurskod: GEGLF4

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 14–23
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP

Kurser på avancerad nivå

Examensarbete för ämneslärare - geografi med didaktisk inriktningUtbildningstillfällen

Kurskod: LXAA04

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–22
Svenska
Programkurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–22
Svenska
Programkurs
15 HP
Geografi med didaktisk inriktning 4Utbildningstillfällen

Kurskod: GEAL13

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–40
Svenska
Programkurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–40
Svenska
Programkurs
7,5 HP