Distanskurser

Här presenteras alla distanskurser inom ämnet, både på grundnivå och avancerad nivå. Observera att vissa kurser erbjuds både för campus och distans - välj rätt utbildningsform på kurssidan.

Titel
Introduktion till psykologi 15.0 ECTS credits
Socialpsykologi ur ett psykologiskt perspektiv 7.5 ECTS credits
Utvecklingspsykologi 7.5 ECTS credits