Study Programme for Specialist Nursing in Prehospital Emergency Care

 
60 ECTS credits
Studenter tar hand om skadade vid en olyckshändelse och en bild på en ambaulans