Kjerstin Almqvist receives award from the foundation Allmänna Barnhuset

 2023-04-21