Master Programme in Innovation and Service Development

 
120 ECTS credits
MASTERPROGRAM I INNOVATION OCH TJÄNSTEUTVECKLING