Kundresan: vägen till kunddrivet värdeskapande, 5 hp