Bortom bemötande – strategi, organisation och ledarskap för kundorienterat servicearbete, 5 hp