Styrelsemöte 21-05-05 om nyttiggörande av forskning