Skogen som resurs och möjlighet för regional utveckling