Curt Hagquist mottar pris från Värmlands Nykterhetsförbund

 2011-05-11