Kurser i Genusvetenskap

Genusvetenskap omfattar historiska och samtida studier av den kunskapsmässiga, sociala och kulturella innebörden av begreppet kön.
Grunden för genusvetenskapen är insikten om könsdimensionens betydelse i stora som små sammanhang. Genusvetenskap har sin vetenskapliga bas i feministisk forskning, som problematiserar relationer mellan könen ur ett maktperspektiv. Genusvetenskap kan utgöra huvudämne i kandidatexamen och kurser i genusvetenskap kan ingå i examina på avancerad nivå. Ett antal kortare kurser erbjuds även.

Kurser på grundnivå

Familjen i ett nytt århundrade: Genus, föräldraskap och myndigheterUtbildningstillfällen

Kurskod: GVGA76

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
25% (Kväll)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Feministisk postkolonialism och kritiska rasstudierUtbildningstillfällen

Kurskod: GVGB21

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Genus, hälsa och teknologiUtbildningstillfällen

Kurskod: GVGH10

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 3–22
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Genus, sexualitet och psykologiUtbildningstillfällen

Kurskod: GVGP10

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Genusvetenskap IUtbildningstillfällen

Kurskod: GVGA30

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Introduktion till genusvetenskap I: Feministiska rörelser och teoretiska begreppUtbildningstillfällen

Kurskod: GVGA41

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–7
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Introduktion till genusvetenskap II: (O)jämlikhet, välfärd och globaliseringUtbildningstillfällen

Kurskod: GVGA42

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 8–12
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Introduktion till genusvetenskap III: Organisation, motstånd och förändringUtbildningstillfällen

Kurskod: GVGA43

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–17
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Introduktion till genusvetenskap IV: Epistemologi, kropp och kulturUtbildningstillfällen

Kurskod: GVGA44

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 18–22
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Jämställdhet för vem? Intersektionella perspektiv på politik och praktik Utbildningstillfällen

Kurskod: GVGJIP

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
25% (Kväll)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
25% (Kväll)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
Inställt
7,5 HP
Ledarskap, organisation och könUtbildningstillfällen

Kurskod: GVGA11

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
25% (Kväll)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
25% (Kväll)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Män och maskuliniteterUtbildningstillfällen

Kurskod: GVGMM1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Män, manligheter och förändringsprocesserUtbildningstillfällen

Kurskod: GVGA13

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP

Kurser på avancerad nivå

Genus och samhälletUtbildningstillfällen

Kurskod: GVAGS2

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–3
Engelska
 Fristående kurs
15 HP
Transstudier och aktivismUtbildningstillfällen

Kurskod: GVATS1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Engelska
 Fristående kurs
Inställt
7,5 HP