Nyheter

 • 2016-11-21

  Hur kan man anpassa Sveriges städer efter vårt förändrade klimat?

  I takt med att effekterna av ett förändrat klimat ökar både i antal och styrka blir samhällets hantering av klimatrisker en allt viktigare verksamhet. Centrum för klimat och säkerhet, CCS, anordnade en nationell workshop den 16-17 november på Karlstads universitet för de kommuner i Sverige som har problem med översvämningar och skyfall.

  - Workshopen innebär en unik chans för deltagarna att vara med och påverka den nationella klimatanpassningsutredningen genom att dela med sig av sina kunskaper och olika perspektiv. Samtidigt kommer man kunna få med sig erfarenheter från andra kommuner och dessutom ta del av rykande färsk forskning om hur vi ska ställa om våra samhällen till ett förändrat klimat, säger Beatrice Hedelin, projektledare, Centrum för klimat och säkerhet.

 • 2016-09-12

  Med samverkansprojekt i Afrika som mål

  Centrum för Klimat och Säkerhet vid Karlstads universitet har inlett ett samarbete med Eduardo Mondlane University, som ligger i Mocambiques huvudstad Maputo. Under tre dagar träffades representanter från de båda universiteten för att gemensamt skriva en ansökan till ett SIDA-projekt som syftar till att arbeta med klimatrisker och klimatanpassningar.

  Ansökan innefattar ett fem år långt projekt där fokus ligger på kunskapsutbyte. Studenter och personal vid de båda universiteten ska få möjlighet att åka till de respektive länderna för att fördjupa sig inom ämnet och ta del av undervisning samt undervisa.
  - I huvudsak handlar det om att bygga upp en kapacitet för att hantera klimatförändringar i Mocambique, berättar Mikael Granberg professor i statsvetenskap och centrumföreståndare för Centrum för Klimat och säkerhet.

 • 2016-08-24

  Hallå där Monika Rydstedt Nyman...

  ... nästa vecka åker du till Davos där du ska presentera din forskning på den internationella konferensen IDRC. Vad kan du berätta om konferensen?

  - Konferensen med namnet 6th International Disaster and Risk Conference IDRC Davos 2016 är ett av de största forumen inom risk och katastrofområdet. Konferensen anordnas av organisationen Global Risk Forum GRF Davos och årets konferens är, ja det hörs ju på namnet, den sjätte i ordningen. Konferensen hålls mellan den 28 augusti och 1 september i Davos, Schweiz och i år har konferensen undertiteln Integrative Risk Management - towards resilient cities.
  Vad ska du presentera på konferensen?

 • 2016-08-16

  Jordens budget är sprängd (VF)

  Jordens ekologiska konto är tomt. Från och med nu kommer vi att låna av jordklotet för att kunna fortsätta konsumera. Trots att det inte finns några resurser att ta av. – Till slut har vi faktiskt inget kapital kvar, säger Linda Persson, doktorand i Risk- och miljöstudier vid Karlstads universitet.

  Läs hela texten hos VF här

 • 2016-07-15

  Hallå där Barbara Blumenthal...

  … du arbetar som utredare vid Centrum för Klimat och säkerhet och är doktorand i risk- och miljöstudier. Det har regnat och åskat mycket. Hur påverkas en stad av kraftigt regn?

  – Efter skyfall och intensivt regn samlas vattnet som inte har tagits upp av marken i svackor i terrängen. I städer finns det också många hårda ytor som gör att vattnet inte kan tränga in i marken och det gör att vi ofta ser översvämningar och vattensamlingar, exempelvis på gator och i viadukter. Vattenmassorna rinner ner i avlopps- och dagvattennäten som snabbt blir överfulla och avloppblandat vatten kommer upp i källare och genom gatubrunnar.

 • 2016-06-14

  Doktorand deltar på Young Scientists Summer Program

  Tonje Grahn, doktorand i Risk-och miljöstudier och utredare på Centrum för klimat och säkerhet, har rest till Wien, österrike, för att tillbringa tre månader vid International Institute for Applied Systems Analsyis (IIASA).
  Vid IIASA, som är ett vetenskapligt forskningsinstitut i Laxenburg, österrike, arrangeras Young Scientists Summer Program, ett tre månader långt program. Det riktar sig till begåvande unga forskare som forskar om problemställningar inom global miljö, ekonomi eller social förändring, och som vill utvecklas inom sitt forskningsområde.