Nyheter

 • 2018-12-06

  Disputation om hur lärande och erfarenhetsåterkoppling kan användas för fortsatt utveckling i organisationer

  En ny avhandling från Karlstads universitet visar hur vi kan lära och få erfarenheter från naturolyckor som påverkar landets infrastruktur negativt. Naturolyckor är olyckor där en bidragande orsak är extrema väderhändelser som skyfall, laviner, skred eller ras.

  Denna avhandling av Monika Rydstedt Nyman, Risk- och Miljöstudier, fokuserar på ett problem som ofta presenterats som en lösning, nämligen lärandet. Mer specifikt fokuserar avhandlingen på lärande från naturolyckor och återkopplingsmekanismer inom och mellan organisationer. Avhandlingen ger en uppfattning om kunskapsnivå och förståelse för klimatrelaterade naturolyckor, samt hur resiliens kan byggas utifrån kunskapsöverföring och lärande.

 • 2018-11-29

  Forum för naturkatastrofer om skador och kostnader vid naturhändelser berörde aktuella konsekvenser

  Den 15 november genomfördes konferensen Forum för naturkatastrofer på Karlstads universitet. Då samlades Sveriges främsta experter inom hantering av naturolycksrisker för att prata om hur man kan minska riskerna och konsekvenserna av naturkatastrofer.

  Forum är en mötesplats för kunskapsutbyte och dialog kopplat till naturolyckor och naturkatastrofer samt anpassningen av Sverige till ett förändrat klimat. Eventet vände sig till beslutsfattare och yrkesverksamma vid myndigheter, länsstyrelser, kommuner, företag och frivilligorganisationer samt till forskare och doktorander.

 • 2018-11-26

  Spännande möten på Barnens universitet

  Vid Karlstads universitet pågår massor med forskning som allmänheten inte känner till. Under de senaste elva åren har Karlstads universitet som första universitet i landet startat och genomfört Barnens universitet. Det som syftet är att visa upp att det är roligt och intressant med forskning och att dialogen med barn kan påverka deras senare utbildningsval i livet och kanske nya frågor kommer upp från barnen som kan påverka forskningen.

  Måndagen den 19 november fick barnen lära sig mer om hur översvämningar och andra konsekvenser av extrema väderhändelser har dramatiska effekter på vårt samhälle. Hus och vägar förstörs och människor kan skadas. I framtidens klimat kan sådana händelser bli vanligare. 6 stycken utvalda barn fick testa spelet Riskköping och bygga en stad som är bättre rustad för extrema väderhändelser nu och i framtidens klimat, efter olika händelser.

 • 2018-11-14

  Forum för naturkatastrofer

  Den 15 november genomförs konferensen Forum för naturkatastrofer på Karlstads universitet. Då samlas Sveriges främsta experter inom hantering av naturolycksrisker för att prata om hur man kan minska riskerna och konsekvenserna av naturkatastrofer.

  Forum är en mötesplats för kunskapsutbyte och dialog kopplat till naturolyckor och naturkatastrofer samt anpassningen av Sverige till ett förändrat klimat. Eventet vänder sig till beslutsfattare och yrkesverksamma vid myndigheter, länsstyrelser, kommuner, företag och frivilligorganisationer samt till forskare och doktorander.

 • 2018-11-09

  Höstens styrelsemöte Centrum för klimat och säkerhet

  Torsdagen den 8 november hölls höstens styrelsemöte för Klimat & Säkerhet. Mötet hölls samtidigt på plats på Kau och via webben - för våra långväga styrelseledamöter och för minskad klimatpåverkan.

  På agendan för dagens möte fanns bland annat en punkt om eventuell organisationsförändring där fusion med vårt systercentrum Centrum för personsäkerhet, CPS, behandlades. Styrelsen ställde sig vidare bakom underlag för verksamhetsrapport för 2018 och kunde ge värdefull input i diskussion om nya möjligheter till finansiering för centrumet. Styrelsen välkomnade också en ny doktorandrepresentant: Linda Persson, doktorand i Risk- och miljöstudier.

 • 2018-05-22

  Uppskattat firande av tioåring med fokus på klimatrelaterad riskforskning

  I juni 2008 invigdes CCS, Centrum för klimat och säkerhet, ett kunskapscentrum vid Karlstads universitet. Centrumet har sedan dess bidragit till samhällets hantering av klimatrelaterade risker genom samverkan med en bred målgrupp och ett tvärvetenskapligt angreppssätt.

  Jubileumsdag
  I år fyller de tio år och firandet började med en jubileumsdag den 17 maj i Pedagogisk verkstad tillsammans med de samarbetspartners som CCS haft genom åren.

  Dagen började med lunchmingel och en utställning med foton och uppvisning av CCS pedagogiska verktyg. Underhållarna Tor och David bjöd på underfundiga visor och underhöll publiken hela eftermiddagen mellan presentationer och tal. Eftermiddagen avslutades med fika och mingel och alla besökare fick den nya historiska skriften om CCS som beskriver utvecklingen under de första tio åren.