Nyheter

 • 2020-03-17

  Två centrum blir ett

  Karlstads universitet ligger i framkant inom klimat- och personsäkerhetsforskning. För att möjliggöra större forskningsprojekt samt fler internationella samarbeten blir nu Centrum för klimat och säkerhet, CCS och Centrum för personsäkerhet, CPS, istället Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR.

  I ett samhälle där risk- och säkerhetsfrågor blir alltmer komplexa och samhällsviktiga har Karlstads universitet bra möjligheter att vara i framkant. Riskfrågor är i sin natur tvärvetenskapliga och kräver kompetens från naturvetenskap, samhällskunskap, humaniora och medicin i sökandet efter lösningar och svar.

  - Genom att bygga på över 10 års framgångsrik forskning och samverkan har vi mycket goda möjligheter att fortsätta vara framstående inom detta område, säger Mikael Granberg, en av två centrumföreståndare för nya CSR.

 • 2020-03-09

  Stanna kvar på marken

  Två faktorer är avgörande för att minska flygresorna. Det handlar om politiska och sociala incitament samt att människor tar till sig lärdomar från utbildning i klimatförändringar.

  Flygresor står för en stor andel av de enskilda växthusgasutsläppen. En transatlantisk flygresa, tur och retur, ger upp till 1,6 ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarar en persons årliga "kolbudget" (1,5-2ton) för att upprätthålla ett hållbart liv.

 • 2020-02-24

  Sex åtgärder för att bekämpa klimatförändringen

  För att uppnå målen i klimatavtalet från Paris krävs en radikal global förändring av samhället för att sänka utsläppskurvan och halvera de globala utsläppen till senast 2030.

 • 2020-01-21

  Konsekvenser av klimatförändringar påverkar människors hälsa i Bangladesh

  Klimatförändringar skapar stora och ökande risker för människors hälsa. Ett förändrat klimat kan ses både som förekomsten av kortvariga extrema väderhändelser och gradvisa långsiktiga förändringar. Nu har forskare från Karlstads universitet fått pengar beviljade till ett projekt som syftar till att skapa samarbeten med forskare i Bangladesh.

  Syftet med projektet är att skapa ett starkt nätverk för forskningssamarbete mellan tre
  institutioner i Bangladesh och Sverige. Forskningen ska handla om hur ett förändrat klimat
  påverkar människors hälsa. Finansiering kommer bland annat att sökas för en gemensam doktorandutbildning för att stärka forskningskapaciteten i Bangladesh och Sverige.

 • 2019-09-23

  Klimatstrejk blir panelsamtal

  Forskare vid Karlstads universitet svarar på Fridays for Future-rörelsens uppmaning till strejk med panelsamtal i Gläntan fredag den 27 september. Kenneth Nordgren är moderator och ser klimatfrågan som avgörande för allas vår samtid och framtid och svarar här på några frågor om samtalet.

  Varför ett panelsamtal i detta ämne?
  Utgångspunkten har varit utmaningen från Fridays For Future, där den rörelsen uppmanar vuxenvärlden att agera och gå ut i strejk den 27 september för att uppmärksamma klimatfrågan. Fackförbunden har sagt att man inte vill eller kan gå ut i strejk.

 • 2019-09-17

  Forskningsutbyte inom katastrofmodellering

  Under de senaste två veckorna har CCS, Centrum för klimat och säkerhet, på Karlstads universitet haft besök av två experter på modellering av naturkatastrofer från USA:s FEMA, Federal Emergency Management Agency.

  Jesse Rozelle, avdelningschef på försäkrings- och katastrofmodelleringsavdelningen på FEMAs huvudkontor, och Casey Zuzak, senior riskanalytiker på samma avdelning, är kopplade till ett forskningsprojekt på Karlstads universitet som leds av Tonje Grahn, forskare på Centrum för klimat och säkerhet.