Välkommen till Klimat & Säkerhet!

Vi är ett nationellt kunskapscentrum på Karlstads universitet. Genom forskning och samverkan söker vi svar på samhällets frågor om risker som hör samman med extremt väder - exempelvis skyfall, översvämningar, stormar och havsytehöjning.

Våra frågor handlar om konsekvenser av extremt väder och om samhällets förmåga att hantera dessa. Därför har vi ett mångvetenskapligt angreppssätt. Vi arbetar brett med kunskap om naturkatastrofer, samhällsplanering och lärande. Vi är bra på att länka samman forskning med det praktiska arbetet ute i kommuner och regioner.

Vi skapar kunskap för att hantera klimatrelaterade risker i samhället!