Nyheter

 • 2018-05-22

  Uppskattat firande av tioåring med fokus på klimatrelaterad riskforskning

  I juni 2008 invigdes CCS, Centrum för klimat och säkerhet, ett kunskapscentrum vid Karlstads universitet. Centrumet har sedan dess bidragit till samhällets hantering av klimatrelaterade risker genom samverkan med en bred målgrupp och ett tvärvetenskapligt angreppssätt.

  Jubileumsdag
  I år fyller de tio år och firandet började med en jubileumsdag den 17 maj i Pedagogisk verkstad tillsammans med de samarbetspartners som CCS haft genom åren.

  Dagen började med lunchmingel och en utställning med foton och uppvisning av CCS pedagogiska verktyg. Underhållarna Tor och David bjöd på underfundiga visor och underhöll publiken hela eftermiddagen mellan presentationer och tal. Eftermiddagen avslutades med fika och mingel och alla besökare fick den nya historiska skriften om CCS som beskriver utvecklingen under de första tio åren.

 • 2018-05-18

  Hallå där Mikael Granberg, föreståndare för CCS...

  Du har varit gästforskare vid CUR, Centre for Urban Research, vid RMIT University i Melbourne, Australien under april månad. Det är en del av ett pågående samarbete som inleddes 2012 och som har resulterat i både utgivna böcker och en kommande publikation.

  Varför har du varit i Melbourne?
  - Jag hade flera uppgifter när jag var där. Jag deltog i en boklansering av boken ”Local Action on Climate Change” som jag varit medredaktör för tillsammans med Susie Moloney, RMIT University, och Hartmut Fünfgeld, Freiburg University.

 • 2018-04-25

  Nytt tvärvetenskapligt projekt om katastrofmodellering

  KK-stiftelsen, Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, har beviljat medel till ett tvärvetenskapligt projekt om katastrofmodellering, inriktat på skyfallsrisker. 3,4 miljoner kronor går till projektet under 2018-2019, samtidigt som de deltagande företagen bidrar med motsvarande värde i form av arbetstid.

  -Vi ser stora möjligheter med detta projekt i och med att vi fördjupar vårt samarbete med försäkringsbranschen, säger Lars Nyberg, forskningsledare och professor i risk- och miljöstudier. Tillsammans kommer vi att utveckla nya metoder och generera nya typer av data som förbättrar möjligheterna att värdera skyfallsrisker i svenska kommuner. Projektet har också ett bredare syfte att utveckla metodiken kring katastrofmodellering i Sverige, och det kommer vi att göra i nära samarbete med ledande internationella aktörer.

 • 2018-04-16

  Lars Nyberg är ny professor i risk- och miljöstudier

  Lars Nyberg är sedan den 1 mars 2018 ny professor i risk- och miljöstudier. Hans forskning handlar framför allt om risker som uppstår genom extrema väderhändelser, hur samhället drabbas och hur man kan minska de risker som vårt klimat utsätter oss för.

  - Min forskning handlar om att förstå ett komplext samspel mellan samhälle och natur, säger Lars Nyberg, professor i risk- och miljöstudier. Risker orsakade av extremt väder kan drabba stora områden eller mer avgränsat i städer. Det kan vara snabba och det kan vara långsamma förlopp med olika svåra konsekvenser. Det krävs bidrag från många olika vetenskapliga områden för att få en bra förståelse.

 • 2018-01-02

  Besök i Dharamsala gav mersmak

  Karlstads universitet har ett Study Point i Dharamsala i Indien. I dag är det vanligast att studenter reser dit för att göra sin C-uppsats, men möjligheten att samarbeta genom forskning finns också.

  Två medarbetare på Centrum för klimat och säkerhet, Kristin Gustafsson och Nina Christenson, har i dagarna kommit hem från Dharamsala, där huvudsyftet har varit att undersöka klimatrelaterade risker. De fick också och hålla i en undervisning om risker i en skola för tibetaner i exil. Ett annat syfte med resan var att uppleva kulturen och platsen och lära sig mer om Tibets historia och kultur. 

 • 2017-10-26

  Det är i mötet mellan olika aktörer det händer spännande saker

  Centrum för klimat och säkerhet, CCS, anordnade en tvådagars exkursion på temat naturrisker i mellansverige. Exkursionen inriktade sig till forskare och yrkesverksamma inom områdena klimat och miljö, riskhantering och samhällsplanering. Det blev många intressanta stopp, allt från översvämningskatastrofer i Hallsberg till skogsbranden i Västmanland.

  Centrum för klimat och säkerhets forskning fokuserar på nyckelbegrepp som naturhot, sårbarhet, riskhantering och samhällsstyrning. Huvudsyftet är att utvärdera samhällets sårbarhet, förmågan att klara risker och de långsiktiga förändringar som ett förändrat klimat medför. Det arbetas systematiskt med tvärvetenskapliga angreppssätt på frågor om naturrisker och klimatanpassning och de frågorna skär över de flesta sektorer och akademiska discipliner.