Nyheter

 • 2018-04-25

  Nytt tvärvetenskapligt projekt om katastrofmodellering

  KK-stiftelsen, Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, har beviljat medel till ett tvärvetenskapligt projekt om katastrofmodellering, inriktat på skyfallsrisker. 3,4 miljoner kronor går till projektet under 2018-2019, samtidigt som de deltagande företagen bidrar med motsvarande värde i form av arbetstid.

  -Vi ser stora möjligheter med detta projekt i och med att vi fördjupar vårt samarbete med försäkringsbranschen, säger Lars Nyberg, forskningsledare och professor i risk- och miljöstudier. Tillsammans kommer vi att utveckla nya metoder och generera nya typer av data som förbättrar möjligheterna att värdera skyfallsrisker i svenska kommuner. Projektet har också ett bredare syfte att utveckla metodiken kring katastrofmodellering i Sverige, och det kommer vi att göra i nära samarbete med ledande internationella aktörer.

 • 2018-04-16

  Lars Nyberg är ny professor i risk- och miljöstudier

  Lars Nyberg är sedan den 1 mars 2018 ny professor i risk- och miljöstudier. Hans forskning handlar framför allt om risker som uppstår genom extrema väderhändelser, hur samhället drabbas och hur man kan minska de risker som vårt klimat utsätter oss för.

  - Min forskning handlar om att förstå ett komplext samspel mellan samhälle och natur, säger Lars Nyberg, professor i risk- och miljöstudier. Risker orsakade av extremt väder kan drabba stora områden eller mer avgränsat i städer. Det kan vara snabba och det kan vara långsamma förlopp med olika svåra konsekvenser. Det krävs bidrag från många olika vetenskapliga områden för att få en bra förståelse.

 • 2018-01-02

  Besök i Dharamsala gav mersmak

  Karlstads universitet har ett Study Point i Dharamsala i Indien. I dag är det vanligast att studenter reser dit för att göra sin C-uppsats, men möjligheten att samarbeta genom forskning finns också.

  Två medarbetare på Centrum för klimat och säkerhet, Kristin Gustafsson och Nina Christenson, har i dagarna kommit hem från Dharamsala, där huvudsyftet har varit att undersöka klimatrelaterade risker. De fick också och hålla i en undervisning om risker i en skola för tibetaner i exil. Ett annat syfte med resan var att uppleva kulturen och platsen och lära sig mer om Tibets historia och kultur. 

 • 2017-10-26

  Det är i mötet mellan olika aktörer det händer spännande saker

  Centrum för klimat och säkerhet, CCS, anordnade en tvådagars exkursion på temat naturrisker i mellansverige. Exkursionen inriktade sig till forskare och yrkesverksamma inom områdena klimat och miljö, riskhantering och samhällsplanering. Det blev många intressanta stopp, allt från översvämningskatastrofer i Hallsberg till skogsbranden i Västmanland.

  Centrum för klimat och säkerhets forskning fokuserar på nyckelbegrepp som naturhot, sårbarhet, riskhantering och samhällsstyrning. Huvudsyftet är att utvärdera samhällets sårbarhet, förmågan att klara risker och de långsiktiga förändringar som ett förändrat klimat medför. Det arbetas systematiskt med tvärvetenskapliga angreppssätt på frågor om naturrisker och klimatanpassning och de frågorna skär över de flesta sektorer och akademiska discipliner.

 • 2017-10-06

  Internationella besökare engagerades

  20 representanter från åtta olika länder träffades för att dela information och erfarenheter om det svenska decentraliserade tillvägagångssättet för riskhantering och förmågebedömningar.

  Det var generaldirektörer, chefer för krishantering, krishanteringsexperter och riskanalytiker från Albanien, Bosnien-Hercegovina, Makedonien, Kosovo, Montenegro, Serbien och Turkiet samt de svenska värdarna för besöket från Myndigheten för samhällssydd och beredskap, MSB, som i veckan besökte Karlstads universitet och CCS, Centrum för Klimat och säkerhet. Studiebesöket var en del i projektet IPA DRAM som MSB leder.

 • 2017-10-06

  Forskning på Instagram

  Instagramkontot Kauresearch startades upp i september med syftet att ge en lättillgänglig bild av vår forskning och våra forskare.

  Flera forskare har under en längre tid uttryckt ett behov av att visa upp forskningen på Karlstads universitet via Instagram.

  - Instagram är ett verktyg som kan bidra till att nå ut till nya målgrupper med den forskning som pågår vid universitetet. Allt fler väljer att ta del av nyheter och information via mobilen och surfplattan, gärna snabba nyheter och rörlig bild. Många av universitetets forskare har ett stort intresse och behov av att nå ut. Det är väldigt glädjande och ställer krav på en aktiv forskningskommunikation, säger Arvid Dahlgren, kommunikationschef.