Nyheter

 • 2020-01-21

  Konsekvenser av klimatförändringar påverkar människors hälsa i Bangladesh

  Klimatförändringar skapar stora och ökande risker för människors hälsa. Ett förändrat klimat kan ses både som förekomsten av kortvariga extrema väderhändelser och gradvisa långsiktiga förändringar. Nu har forskare från Karlstads universitet fått pengar beviljade till ett projekt som syftar till att skapa samarbeten med forskare i Bangladesh.

  Syftet med projektet är att skapa ett starkt nätverk för forskningssamarbete mellan tre
  institutioner i Bangladesh och Sverige. Forskningen ska handla om hur ett förändrat klimat
  påverkar människors hälsa. Finansiering kommer bland annat att sökas för en gemensam doktorandutbildning för att stärka forskningskapaciteten i Bangladesh och Sverige.

 • 2019-09-23

  Klimatstrejk blir panelsamtal

  Forskare vid Karlstads universitet svarar på Fridays for Future-rörelsens uppmaning till strejk med panelsamtal i Gläntan fredag den 27 september. Kenneth Nordgren är moderator och ser klimatfrågan som avgörande för allas vår samtid och framtid och svarar här på några frågor om samtalet.

  Varför ett panelsamtal i detta ämne?
  Utgångspunkten har varit utmaningen från Fridays For Future, där den rörelsen uppmanar vuxenvärlden att agera och gå ut i strejk den 27 september för att uppmärksamma klimatfrågan. Fackförbunden har sagt att man inte vill eller kan gå ut i strejk.

 • 2019-09-17

  Forskningsutbyte inom katastrofmodellering

  Under de senaste två veckorna har CCS, Centrum för klimat och säkerhet, på Karlstads universitet haft besök av två experter på modellering av naturkatastrofer från USA:s FEMA, Federal Emergency Management Agency.

  Jesse Rozelle, avdelningschef på försäkrings- och katastrofmodelleringsavdelningen på FEMAs huvudkontor, och Casey Zuzak, senior riskanalytiker på samma avdelning, är kopplade till ett forskningsprojekt på Karlstads universitet som leds av Tonje Grahn, forskare på Centrum för klimat och säkerhet.

 • 2019-06-12

  Risk-och miljöstudier, CPS och CCS byter fakultet

  Risk-och miljöstudier, Centrum för personsäkerhet och Centrum för klimat och säkerhet flyttar till Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap vid årsskiftet. Det beslutade rektor igår, måndag 10 juni.

  Bakgrunden är en allt tydligare samhällsvetenskaplig inriktning av verksamheten. Även programmen kandidat i Miljö och säkerhet samt master i Riskhantering i samhället byter fakultetstillhörighet.

  - Det finns ett samlat önskemål om en flytt hos de verksamheter som berörs. Bakgrunden är att de har ett övervägande samhällsvetenskapligt innehåll, vilket också bedöms öka i framtiden, säger Johan Sterte, rektor.

 • 2019-05-20

  Tonje Grahn, Centrum för klimat och säkerhet, ny ledamot i nationellt expertråd för klimatanpassning

  Regeringen har utsett Tonje Grahn, universitetslektor på Karlstads universitet, till ny ledamot i miljödepartementets nationella expertråd för klimatanpassning.

  Expertrådet för klimatanpassning inrättades under hösten 2018 med uppdraget att följa och utvärdera arbetet med klimatanpassning. Rådet ansvarar också för att göra en uppdaterad klimat- och sårbarhetsanalys och ta fram underlag inför revidering av den nationella klimatanpassningsstrategin vart femte år. Rådet ska vara "självständigt, med experter som väljs utifrån personlig kunskap och kompetens" och en av ledamöterna blir nu alltså Centrum för klimat och säkerhets Tonje Grahn, universitetslektor i risk- och miljöstudier vid Karlstads universitet.

 • 2019-05-06

  Centrum för klimat och säkerhet medverkar på Krisberedskapsveckan

  Krisberedskapsveckan startar för tredje året i rad idag den 6 maj. Centrum för klimat och säkerhet, CCS, från Karlstads universitet medverkar på flera programpunkter under veckan.

  Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj, initierad av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för att öka människors beredskap inför samhällskriser, ytterst krig. Länsstyrelsen Värmland är regional ambassadör.
  Målet med Krisberedskapsveckan är att fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid en samhällskris och skaffa sig en hemberedskap. Det är även viktigt att den lokala riskkommunikationen utvecklas.
  CCS och projektet CriseIT vid Karlstads universitet kommer att delta med några aktiviteter.