Ullmann's encyclopedia of industrial chemistry

Kemiskt-tekniskt uppslagsverk. Begränsad åtkomst.

Åtkomst från biblioteket och Kemiinstitutionen.

Ämnen:
Kemi och kemiteknik
Tillgänglighet: På bibliotekets studentdatorer